Cardioprotecció en espais escolar

Des d’Espais Cardioprotegits Catalunya creiem en la formació de les persones, per això ens volem implicar juntament amb els centres en la formació de l’alumnat i personal docent, per així poder preparar-los per salvar vides. 

Disposem de cinc formacions i tallers diferenciats, de Suport Vital Bàsic i Primers Auxilis, complint amb el que recull el R. D. D’Educació Primària del 28-02-2014 i que introdueix dins el currículum escolar la formació en primers auxilis a partir del curs 2014. Aquests són impartits per Instructors acreditats pel Consell Europeu de Ressuscitació, Pla Nacional de RCP i per l’Intitut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.