Formació

Espais Cardioprotegits Catalunya considera la formació, una part important i imprescindible de qualsevol espai cardioprotegit.

Actualment la normativa a Catalunya, el Decret 30/2015, especifica als articles 7,8 i 9, com te que ser aquesta formació, qui la pot impartir, i quines son les entitats autoritzades per dur-les a terme. Espais Cardioprotegits Catalunya compleix amb tota la normativa actual i es troba autoritzada per la Generalitat de Catalunya, per a la organització i la impartició de cursos de Suport Vital Bàsic i altres.

Presentem sis formacions en Suport Vital Bàsic i Primers Auxilis. Aquests són impartits per Instructors acreditats pel Consell Europeu de Ressuscitació, Pla Nacional de RCP i per l’Intitut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els tallers són totalment adaptats a les edats i etapes educatives amb total flexibilitat i adaptació a l’entorn específic. Tots els tallers comptarien amb l’assistència d’un o més formadors (en funció del número de participants), i Espais Cardioprotegits Catalunya portaria tot el material (desfibril·ladors, maniquins, material de protecció per a les classes) així com un manual editat expressament. 

 

 

 

 

 

Espais Cardioprotegits Catalunya també és un centre dedicat a la FORMACIÓ CONTINUA ACREDITADA. Els cursos que oferim son especialitzats, i es poden impartir en diferents modalitats: Distància, presencial, Online i semipresencial. Tots ells acreditats i homologats per diferents organismes.

La gran diferèmcia d'Espais Cardioprotegits Catalunya respecte a d'altres centres formatius o empreses del sector, radica tant en la seva qualitat com en la nostra capacitat. Som una empresa, que a part de formar persones tant en el sector públic com en el sector privat, també ens dediquem a la instal·lació i manteniment d'equips de cardioprotecció i farmacioles d'empresa amb EPIS inclosos.

Recursos Humans per Docència

Equip Docent

Espais Cardioprotegits Catalunya compta amb un equip de docents altament qualificats , encarregats d'elaborar el contingut dels cursos, tallers i jornades , etc. Una altra tasca bàsica és la de guiar l'alumnat durant la realització dels cursos , orientant-los en el desenvolupament dels mateixos i avaluar-ne els coneixements.

Equip d'Assessors

A causa de la complexitat de les formacions, Espais Cardioprotegits Catalunya posa a disposició de l'alumnat un equip d'assessors tècnics, experts en la matèria, que faciliten la recerca, resolució de dubtes i tràmits corresponents que aquestes gestions comporten. D'aquesta manera s'evita que l'alumne perdi temps trobant solucions als dubtes que planteja la burocràcia administrativa en qualsevol convocatòria per a la recerca de feina. El nostre equip d'assessors pretén en tot moment resoldre el cas concret de cada alumne.