Formació en Primers Auxilis per a la ciutadania

OBJECTIUS

Aprendre a utilitzar les tècniques de primers auxilis de manera que pugui atendre a l'accidentat de forma precisa i oportuna. Conèixer els conceptes bàsics de primers auxilis davant qualsevol necessitat que pugui sorgir. Estar capacitat per tractar adequadament el pacient, entendre les seves necessitats i actuar amb seguretat davant situacions d'estrès.

CONTINGUT DEL CURS

 • Primers auxilis
 • Objectius primers auxilis
 • PAS (Prevenció - Avisar - Socórrer)
 • Valoració de la víctima
 • Ferides
 • Contusions
 • Hemorràgies
 • Cremades
 • Electrocució
 • Traumatismes i fractures
 • Intoxicacions
 • Posició lateral de seguretat
 • Transports
 • RCP
 • Maniobra de Heimlich
 • Cop de calor
 • Lipotímia
 • Convulsions
 • Lesions oculars
 • Farmaciola

 

METODOLOGIA

El Curs consta de 15 hores, que s’organitzen de la següent manera:

 1. 10 hores distància. D’aquesta manera reduïm la duració dels cursos presencials, i aconseguim personalitzar el programa adaptant-lo a les necessitats de cada alumne. El fi didàctic  del programa no presencial es proporcionar un suport teòric suficient que permeti l’aprofitament òptim del taller teòric-pràctic que constitueix el curs presencial. S’enviarà a cada alumne 15 dies abans de la formació el llibre de Primers Auxilis d’Espais Cardioprotegits.
 2. 5 hores presencials, de les quals 1 servirà per repassar tots els conceptes teòrics, i 4 seran de pràctiques. La fase presencial del curs es desenvolupa seguint una metodologia d’eficàcia àmpliament aprovada per la SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias). Aquesta eficàcia s’aconsegueix per la qualificació del professorat i per la utilització de mètodes i recursos docents apropiats. Aquesta fase presencial es planifica de forma que s’aconsegueixin uns estàndards de qualitat que garanteixin un entrenament adequat per als alumnes.

 

MATERIAL

 • Maniquí de pràctica. 2 Alumnes per cada maniquí.
 • Material de suport en una RCP.
 • Material Mèdic divers.