Taller Primers Auxilis per a la ciutadania

Amb aquest taller, els nostres instructors realitzarien una formació exclusivament pràctica. Durada de les sessions de 3 hores per optimitzar tan l’aprenentatge com les estructures organitzatives i horaris lectius dels centres educatius.

Cada taller tindria un ampli contingut pràctic amb pràctiques per els assistents de totes les tècniques descrites amb maniquins de simulació i DEAs de training. Poden assistir un màxim de 24 alumnes. En aquest cas desplaçaríem tres formadors, mantenint una relació de 1 formador per 8 alumnes. 

 

OBJECTIUS

La idea d’aquest taller és ensenyar directament com actuar en cas de trobar-se en una situació de primers auxilis. No es tracta d’una formació oficial. Per això dura 3 hores. Es tracta de donar a conèixer els passos bàsics per actuar davant de qualsevol d’aquestes situacions. 

 

CONTINGUT DEL CURS

Part Pràctica (taller 3 hores):

 • PAS (Prevenció - Avisar - Socórrer)
 • Valoració de la víctima
 • Ferides
 • Contusions
 • Hemorràgies
 • Cremades
 • Electrocució
 • Intoxicacions
 • Reanimació Cardiopulmonar
 • Maniobra de Heimlich
 • Cop de calor
 • Convulsions
 • Farmaciola

 

CARACTERÍSTIQUES DEL TALLER

Presencial

3 hores de primers auxilis

1 sessió

DEA entrenament

2 maniquins per cada persona. 

8 participants per cada formador.

Inclou material didàctic pels participants.

 

METODOLOGIA

El taller es realitza en modalitat presencial i té una durada de 3 hores o menys segons el contractat. 

El taller imminentment pràctic es desenvolupa amb estacions d’habilitats i simulació d’escenaris utilitzant maniquí i desfibril·ladors d’entrenament.

El mètode didàctic principal és el DEMOSTRATIU que consisteix en exposar i mostrar simultàniament seguit de la PRÀCTICA.